Jak wygląda dzień ortodoksyjnego Żyda?

Do dziś w różnych krajach świata żyją ortodoksyjni Żydzi, którzy ściśle przestrzegają zasad swojej wiary. Jak właściwie wygląda życie takich osób?

Wierność normom i zasadom

Dla Żydów, zwłaszcza tych ortodoksyjnych, wiara stanowi centrum życia i wyznacza im wszelkie zasady postępowania. Opierają się one na Biblii oraz nauczaniu rabinów. Przede wszystkim bardzo ważne miejsce w życiu Żydów zajmuje modlitwa, którą należy odmówić aż trzy razy dziennie. Pierwszy raz Żyd modli się po przebudzeniu, dziękując za to, że obudził się żywy. Normy żydowskie bardzo ściśle regulują również kwestie posiłków – niektóre pokarmy wolno jeść, inne nie, a przed posiłkiem koniecznie trzeba obmyć ręce w naczyniu z wodą. Ortodoksyjnego Żyda na co dzień poznać można także po nakryciu głowy. Noszą oni małą czapkę zwaną jarmułką, którą na co dzień często zamieniają na kapelusz. Odmawiając modlitwy, podczas wypowiadania charakterystycznych błogosławieństw, powinno się stać twarzą w kierunku Jerozolimy.

Ortodoksyjni Żydzi dziś

Dzisiejszy judaizm to religia, która posiada wiele odłamów. Należy też odróżniać Żydów jako przedstawicieli danej religii oraz jako wspólnotę etniczną. Wciąż jednak żyją Żydzi, którzy starają się przestrzegać biblijnych zasad i można ich spotkać nie tylko w Jerozolimie, ale także w innych miejscach na świecie, w tym w Polsce. Z reguły tworzą oni własne społeczności, koncentrując się wokół gmin wyznaniowych. Ortodoksyjna jest dziś większość zatrudnionych przez polski Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich rabinów, czyli duchowych przywódców w judaizmie.

Olga / Fot. MabelAmber